THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG .........
Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
Số 179/KH-UBND Tuyên truyền công tác Cải cách hành chính phường Quyết Thắng năm 2024 01/04/2024
Thông tư số 22/2023/TT-BTTTT Quy định cấu trúc, bố cục, yêu cầu kỹ thuậtcho cổng thông tin điện tử và trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước Thông tư Quy định cấu trúc, bố cục, yêu cầu kỹ thuậtcho cổng thông tin điện tử và trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước Quy định cấu trúc, bố cục, yêu cầu kỹ thuậtcho cổng thông tin điện tử và trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước 20/03/2024
90/QĐ-TTg Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 14/03/2024
Số 01/2024/TT-BNV Quy định biện pháp thi hành Luật Thi đua, khen thưởng và Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng 13/03/2024
12/2024/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về giá đất và Nghị định số 10/2023/NĐ-CP ngày 03/4/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai 10/03/2024
Nghị định xề Xây dựng và thực hiện Hương ước, quy ước của công đồng dân cư 09/03/2024
số 104/QĐ-TTg Kế hoạch cải cách thủ tục hành chính trọng tâm năm 2024 02/03/2024
116/KH-UBND Kế hoạch Công tác thi đua,khen thưởng năm 2024 27/02/2024
Bình chọn
website hoạt động có ổn định
Thời tiết các vùng
Thời tiết Hà Nội
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 0
Hôm nay : 13
Hôm qua : 22
Năm 2024 : 3.681