THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG .........

[HỘI NGHỊ TỔNG KẾT NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KTXH - QPAN NĂM 2020; TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2021]

         Thực hiện chương trình công tác năm 2020 của UBND phường Quyết Thắng, Nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2020; triển khai nhiệm vụ năm 2021; khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện nhiệm vụ năm 2020. Ngày 30 tháng 12 năm 2020 UBND phường Quyết Thắng Tổ chức Hội nghị Tổng kết nhiệm vụ phát triển kinh tế - Quốc phòng an ninh năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Chu Thị Nga - Bí Đảng ủy - Chủ tịch HĐND phường.

          Thay mặt UBND phường, đồng chí Đoàn Văn Toàn - Phó bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND phường đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN năm 2020 và Triển khai Kế hoạch năm 2021. Trong năm 2020, UBND phường đã bám sát các văn  bản chỉ đạo của thành phố, Nghị quyết của Đảng ủy, HĐND phường về mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; tập trung điều hành và tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp phù hợp, chủ động kịp thời, cùng với sự phấn đấu, nỗ lực của các đơn vị, cán bộ, công chức và Nhân dân các dân tộc trên địa bàn nên tình hình kinh tế - xã hội của phường được duy trì phát triển ổn định. Kết quả có 9/10 nhóm chỉ tiêu chính đạt và vượt so với NQ HĐND giao; 01 chỉ tiêu chưa đạt so với NQ HĐND giao (giá trị ngành thương mại dịch vụ đạt 98%), đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân tiếp tục được cải thiện; kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ, thái độ của cán bộ, công chức được nâng lên từng bước đáp ứng yêu cầu chung; ý thức chấp hành của Nhân dân đã từng bước được nâng lên; quốc phòng - an ninh được giữ vững, bộ máy chính quyền được củng cố, không phát sinh tình huống phức tạp, điểm nóng.

          Hội nghị thảo luận và thống nhất một số nhiệm vụ thực hiện trong năm 2021 tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực  hiện các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng, Nghị quyết HĐND phường đề ra; tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; đảm bảo quốc phòng an ninh. Tiếp tục chỉ đạo sản xuất, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng thương mại, dịch vụ. Phát huy hiệu quả lãnh đạo, điều hành của chính quyền, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, phát huy tính làm việc độc lập và chủ động tham mưu của đội ngũ cán bộ, công chức. Phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết năm 2021 như: (1) Thu nhập bình quân đầu người đạt 52 triệu đồng/người/năm; (2) Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn hàng năm tăng từ 10% trở lên so với chỉ tiêu giao; (3) Giá trị sản xuất bình quân trên 01 ha đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản đạt trên 83 triệu đồng/năm; phường có 01 sản phẩm hàng hóa (Trang phục truyền thống dân tộc Giáy); tổ chức thực hiện các bước xây dựng các sản phẩm Nấm, gạo tẻ dâu để thực hiện trong những năm tiếp theo. (4) Duy trì và nâng cao chất lượng các chỉ tiêu 02 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ I và 01 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ II. (5) Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên 9,0‰, giảm tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng dưới 10,8‰; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế 85%. (6) 100%  Tổ dân phố, bản đạt danh hiệu "Tổ dân phố, bản văn hóa"; trên 96% hộ gia đình trở lên đạt danh hiệu văn hóa hàng năm. 100% tổ dân phố, bản có môi trường xanh, sạch; (7) Tiếp tục xây dựng 01 tổ dân phố và 02 bản thực hiện các tiêu chí tự quản phát triển toàn diện (Tổ dân phố sô 9, bản Nậm Loỏng 3 và bản Séo Làn Than).

          Tại hội nghị, UBND phường đã biểu dương và trao giấy khen cho 05 tập thể gồm: Chi hội phụ nữ tổ dân phố số 9, Tập thể Công an phường, Trạm y tế phường, Trường THCS Quyết Thắng, Tập thể Tổ dân phố số 9 và 24 cá nhân có thành tịch tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ năm 2020.

Đ/c Đoàn Văn Toàn - Chủ tịch UBND phường Báo cáo Tổng kết nhiệm vụ phát triển 
KTXH - QPAN năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021

 

Đ/c Chu Thị Nga - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND phường
 phát biểu chỉ đạo hội nghị

 

Hình ảnh thi đua khen thưởng

 

Hình ảnh ký giao ước thi đua giữa các tổ dân phố, bản với UBND phường

 

 

 

 

 

Tác giả: Vân Anh
Tin liên quan
Bình chọn
website hoạt động có ổn định
Thời tiết các vùng
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 4
Hôm qua : 5
Năm 2021 : 4.350