THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG .........

Hội nghị Quán triệt, học tập, triển khai các Nghị quyết chuyên đề, đề án, kết luận của Tỉnh ủy, Thành phố, Đảng ủy đợt I năm 2021

Thực hiện Kế hoạch số 30-KH/ĐU, ngày 29/4/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy phường về quán triệt, học tập, tuyên truyền, triển khai thực hiện các nghị quyết chuyên đề, đề án, kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ khóa XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và các kế hoạch của Thành ủy, Đảng ủy phường Quyết Thắng;

Ngày 19/7/2021, Ban Thường vụ Đảng ủy phường Quyết Thắng tổ chức Hội nghị quán triệt, học tập, tuyên truyền, triển khai thực hiện các nghị quyết chuyên đề, đề án, kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ khóa XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và các kế hoạch của Thành ủy, Đảng ủy phường đợt I/2021.

Về dự Hội nghị có Đ/c Chu Thị Nga - Bí thư Đảng ủy, chủ tịch UBND phường Quyết Thắng; các đồng chí trong TT. ĐU, HĐND, UBND, UB MTTQ phường; các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ phường, các đồng chí bí thư chi bộ, phó bí thư chi bộ các trực thuộc; các đ/c cán bộ, công chức phường.

      Tại Hội nghị đã quán Quán triệt: Nghị quyết số 06-NQ/TU, ngày 15/3/2021; Kế hoạch số 34-KH/TU, ngày 24/5/2021 của BCH Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý người dân tộc thiểu số và cán bộ chủ chốt cấp xã giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 34-KH/ThU, ngày 23/6/2021 của Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU; Kế hoạch số 34-KH/ĐU, ngày 14/7/2021 của Đảng ủy thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU. Nghị quyết số 03-NQ/TU, ngày 03/02/2021 của BCH Đảng bộ tinh về phát triển rừng bền vững giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 36-KH/ThU, ngày 25/6/2021 của Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU; Kế hoạch số 36-KH/ĐU, ngày 14/7/2021 của Đảng ủy về Thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU; Kế hoạch số 33-KH/ĐU, ngày 14/7/2021 của Đảng ủy về phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa trên địa bàn phường Quyết Thắng giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030. Nghị quyết số 08-NQ/TU, ngày 20/5/2021 của BCH Đảng bộ tỉnh về đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030; Chương trình hành động số 07-CTr/ThU, ngày 25/6/2021 của Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU; Chương trình hành động số 07-CTr/ĐU, ngày 14/7/2021 của Đảng ủy thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU. Nghị quyết số 04-NQ/TU, ngày 17/02/2021 của BCH Đảng bộ tỉnh về bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp các dân tộc gắn với phát triển du lịch giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 38-KH/ThU, ngày 25/6/2021 của Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU; Kế hoạch số 38-KH/ĐU, ngày 14/7/2021 của Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU. Kết luận số 98-KL/TU, ngày 28/4/2021 của BCH Đảng bộ tỉnh về tiếp tục tổ chức thực hiện Đề án tổ chức thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; Kế hoạch số 35-KH/ThU, ngày 25/6/2021 của Thành ủy về thực hiện Kết luận số 98-KL/TU; Kế hoạch số 35-KH/ĐU, ngày 25/6/2021 của Đảng ủy về thực hiện Kết luận số 98-KL/TU. Chương trình hành động số 08-CTr/TU, ngày 14/5/2021 của BTV Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 76-KL/TW của BCH Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; Kế hoạch số 37-KH/ThU, ngày 25/6/2021 của Thành ủy thực hiện Chương trình hành động số 08-CTr/TU; Kế hoạch số 37-KH/ĐU, ngày 14/7/2021 của Đảng ủy thực hiện Chương trình hành động số 08-CTr/TU.

         Qua Hội nghị toàn thể cán bộ, đảng viên, đặc biệt là cán bộ chủ chốt phường và người đứng đầu đều có trách nhiệm nghiên cứu, học tập, phổ biến, tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết chuyên đề, đề án, kết luận của Tỉnh ủy, Thành phố, Đảng ủy phường đã đề ra.

         Dưới đây là một số hình ảnh tại Hội nghị  

 

 

 

 

 

Lượt xem: 240
Tác giả: Vân Anh
Tin liên quan
Bình chọn
website hoạt động có ổn định
Thời tiết các vùng
Thời tiết Hà Nội
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 9
Hôm nay : 0
Hôm qua : 28
Năm 2024 : 2.659