THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG .........

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC CÔNG AN NĂM 2023, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2024

Chiều 16/01/2024, Công an phường Quyết Thắng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Côn an năm 2023, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024.

Dự Hội nghị có: Đồng chí Thượng tá Pờ Anh Viễn, Phó trưởng Công an thành phố; Đồng chí Hoàng Chí Tình – Phó bí thư Đảng uỷ - Chủ tịch UBND phường; Các đ/c thường trực ĐU, HĐND, UBND, UBMTQ phường; các đ/c cán bộ chiến sỹ công an phường; lực lượng Quân sự, Ban bảo vệ dân phố của phường.

Tại Hội nghị đã báo cáo kết quả hội nghị Tổng kết công tác Công an thành phố năm 2023; Báo cáo tổng kết công tác Công an phường năm 2023; Quán triệt Nghị quyết của Đảng uỷ phường; Triển khai chương trình công tác công an phường năm 2024.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Thượng tá Pờ Anh Viễn, Phó trưởng Công an thành phố; Đồng chí Hoàng Chí Tình – Phó bí thư Đảng uỷ - Chủ tịch UBND phường đánh giá cao những kết quả mà Công an phường Quyết Thắng đã lãnh đạo thực hiện. Đồng thời chỉ ra những hạn chế cần khắc phục thực hiện trong năm 2024.

Trong năm 2024 Công an phường tập trung thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu như: Quyết liệt tham mưu cấp uỷ chính quyền thực hiện tốt, quan tâm các chế độ chính sách cho người dân, giải quyết tốt các vấn đề liên quan đến dân tộc, tôn giáo, tuyên truyền đạo trái pháp luật, tranh chấp, khiếu kiện ngay tại cơ sở, không để kéo dài, vượt cấp, thành điểm nóng gây mất ANTT. Làm tốt công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực ANTT trên các lĩnh vực quản lý cư trú, người nước ngoài, các cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT, PCCC; xây dựng, triển khai các kế hoạch tấn công trấn áp tội phạm... góp phần đảm bảo ổn định ANTT ngày tại địa bàn khu dân cư. Thực hiện nghiêm túc các phương án, kế hoạch đảm bảo ANCT và TTATXH; bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, an ninh quốc phòng trên địa bàn; Chủ động ứng phó với các mối đe dọa an ninh truyền thống, phi truyền thống; đảm bảo ANCTNB, ANVHTT, ANKT, chính trị, an ninh nông thôn. Chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng về công tác PCCC, cứu hộ cứu nạn... nhằm giải quyết tốt mọi tình huống xảy ra. Quán triệt, tiển khai thực hiện nghiêm túc có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; các Chỉ thị, Nghị Quyết của Thành ủy, Đảng ủy các cấp về nhiệm vụ đảm bảo ANTT, góp phần quan trọng trong nhiệm vụ phát triển KT - XH của phường năm 2024. Nâng cao hiệu quả công tác NVCB, nắm chắc tình hình kịp thời phát hiện, phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn với các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị, phản động, các phần tử xấu và tội phạm hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước gây ảnh hưởng đến ANQG. Nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng chống các loại tội phạm. Chú trọng phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, đẩy mạnh phát động phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, phát huy vai trò già làng, trưởng bản, người có uy tín trong đồng bào dân tộc, lực lượng BVDP, các mô hình tự quản về ANTT, tích cực tham gia phòng chống tội phạm. Tiếp tục xây dựng lực lượng Công an phường bản lĩnh chính trị vững vàng, nâng cao trình độ nhận thức CBCS, nắm chắc, thực hiện tốt các mặt công tác, quy trình công tác và các quy định của pháp luật liên quan việc thực hiện chức năng nhiệm vụ; bố trí lực lượng đúng quy định phù hợp với khả năng, trình độ. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30/10/2016 của BCHTW Đảng (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo TT, đạo đức, phong cách HCM.

Dưới đây là một số hình ảnh tại Hội nghị

 

 

 

 

 

Lượt xem: 12
Tác giả: Vân Anh
Tin liên quan
Bình chọn
website hoạt động có ổn định
Thời tiết các vùng
Thời tiết Hà Nội
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 6
Hôm nay : 1
Hôm qua : 17
Năm 2024 : 3.686